Transport & entreprenad

Vi hjälper dig med

  • markplanering, husgrunder
  • enskilda avlopp
  • snöröjning
  • transport av gods
  • transport av grus, sand eller matjord

Vi erbjuder snabb service och motiverad och flexibel arbetskraft. Oavsett om du behöver ett lass matjord eller mycket material till ett stort projekt så kan vi tillgodose dina behov!

Ringa och fråga om det är något du undrar över!

Kevin Andersson
Grävmaskin/lastmaskin/snöröjning/prisförfrågningar entreprenadtjänster
073-836 81 31
Mikael Helmersson
Transport och entreprenad/ lastbil
070-644 40 40
André Karlsson
Transport och entreprenad/ arbetsledare lastbilar
070-688 00 65
Niklas Enkvist
Transport och entreprenad/ lastbil
Peter Söderlund
Transport och entreprenad/ kranbil
Angelica Olovsson
Transport och entreprenad/ lastbil
Glenn Levisson
Transport och entreprenad/ lastbil
Marcus Sjögren
Transport och entreprenad/ lastbil
Therese Tjernqvist
Föräldraledig
Jesper Flemming Frederiksen
Transport och entreprenad/ lastbil
Jennifer Grahn
Sandra Nilsson
Autoexpertens kort

Vi är ju stolta medlemmar i SÅ (Sveriges Åkeriföretag). Vi har tagit ställning och är med i kampen för sunda transporter och sunda åkeriföretag, Fair Transport. Vi är åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer om Fair transport på deras hemsida!