Transport & entreprenad

Vi hjälper dig med

  • markplanering, husgrunder
  • enskilda avlopp
  • snöröjning
  • transport av gods
  • transport av grus, sand eller matjord

Vi erbjuder snabb service och motiverad och flexibel arbetskraft. Oavsett om du behöver ett lass matjord eller mycket material till ett stort projekt så kan vi tillgodose dina behov!

Ringa och fråga om det är något du undrar över!

Kevin Andersson
Transport och entreprenad/ grävmaskin
Mikael Helmersson
Transport och entreprenad/ lastbil
André Karlsson
Transport och entreprenad/ arbetsledare lastbilar
Niklas Enkvist
Transport och entreprenad/ lastbil
Daniel Långström
Transport och entreprenad/ betongtransporter
Andreas Säfsten
Transport och entreprenad/ kranbil
Glenn Levisson
Transport och entreprenad/ lastbil
David Persson
Transport och entreprenad/ betongtransporter
Therese Tjernqvist
Transport och entreprenad/ lastbil
Dennis Danielsson
Transport och entreprenad/ lastbil
Autoexpertens kort

Vi är ju stolta medlemmar i SÅ (Sveriges Åkeriföretag). Vi har tagit ställning och är med i kampen för sunda transporter och sunda åkeriföretag, Fair Transport. Vi är åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer om Fair transport på deras hemsida!