Transport & entreprenad

Vi hjälper dig med

  • markplanering, husgrunder
  • enskilda avlopp
  • snöröjning
  • transport av gods
  • transport av grus, sand eller matjord

Vi erbjuder snabb service och motiverad och flexibel arbetskraft. Oavsett om du behöver ett lass matjord eller mycket material till ett stort projekt så kan vi tillgodose dina behov!

Ringa och fråga om det är något du undrar över!

Kevin Andersson
Grävmaskin/lastmaskin/snöröjning/prisförfrågningar entreprenadtjänster
Mikael Helmersson
Transport och entreprenad/ lastbil
André Karlsson
Transport och entreprenad/ arbetsledare lastbilar
Niklas Enkvist
Transport och entreprenad/ lastbil
Peter Söderlund
Transport och entreprenad/ kranbil
Angelica Olovsson
Transport och entreprenad/ lastbil
Glenn Levisson
Transport och entreprenad/ lastbil
Marcus Sjögren
Transport och entreprenad/ lastbil
Therese Tjernqvist
Transport och entreprenad/ lastbil
Jesper Flemming Frederiksen
Transport och entreprenad/ lastbil
Autoexpertens kort

Vi är ju stolta medlemmar i SÅ (Sveriges Åkeriföretag). Vi har tagit ställning och är med i kampen för sunda transporter och sunda åkeriföretag, Fair Transport. Vi är åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer om Fair transport på deras hemsida!