Transport & entreprenad

Vi hjälper dig med

  • markplanering, husgrunder
  • enskilda avlopp
  • snöröjning
  • transport av gods
  • transport av grus, sand eller matjord

Vi erbjuder snabb service och motiverad och flexibel arbetskraft. Oavsett om du behöver ett lass matjord eller mycket material till ett stort projekt så kan vi tillgodose dina behov!

Ringa och fråga om det är något du undrar över!

André Karlsson
Arbetsledare lastbilar / Lastväxlare
070-688 00 65
Kevin Andersson
Grävmaskin/lastmaskin/snöröjning/prisförfrågningar entreprenadtjänster
073-836 81 31
Mikael Helmersson
Lastväxlare / Kranbil
070-644 40 40
Niklas Enkvist
Lastväxlare / Vice arbetsledare
Glenn Levisson
Kranbil / Lastväxlare, ansvarig kranbil
Peter Söderlund
Kranbil bygg
Angelica Olovsson
Liftdumperbil / Lastväxlare
Marcus Sjögren
Lastväxlare
Therese Tjernqvist
Lastväxlare / Kranbil
Jennifer Grahn
Lastväxlare
Sandra Nilsson
Lastväxlare
Daniel "Polly" Långström
Liftdumperbil / Lastväxlare
Isak Karlsson
Lastväxlare
Autoexpertens kort

Vi är stolta medlemmar i SÅ, Sveriges Åkeriföretag. Vi har tagit ställning och är med i kampen för sunda transporter och sunda åkeriföretag, Fair Transport. Vi är åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer om Fair transport på deras hemsida!